Sáng nay 8/3 ,mottj ngày đẹp trời ,khách mang vào bảo wifi bị ẩn,tưởng kèo thơm rồi,mở máy ra ui thôi thôi ông anh nào đã làm từa lưa ,thấy nãn rồi, ngồi chấn tĩnh lại ,thay thử con wifi khác qua vẫn u như kỷ không có tiến triển, cam go rồi đây,ngồi đo đạc cả tiếng thì phát hiện áp câp cho wifi lúc có lúc không, thì ra thủ phạm là em nó, tháo bỏ con tụ trong hình 1 done. ae ai biết rồi đưng gạch đá em nhé,chia sẻ cho ae ai chưa trải qua,
p/s:đã úp rom rùi ak.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

- - - Updated - - -

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

- - - Updated - - -

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]