Giúp em với ! máy khách lúc đầu dùng bản nào e ko nhớ nhưng vẫn 5.1.1 , e cài tiếng việt úp lại bản stock G920TUVU2 giờ máy báo như vậy, ban đầu sóng bình thường ...S6 anh
Netwwork Lock : This device can be remotely unlocker if.......Make sure the device has an internet connectivity to use the "Device Unlock" application
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

- - - Updated - - -

[IMG][img]http://*************/mrgfccY.jpg[/img][/IMG]
sao úp ảnh mải ko được nhỉ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]