Nhận máy khách nói càng sạc càng hết pin.Mình sạc thử cũng bị như vậy.Kẹp nguồn thì thấy treo 0.01a.Mình đã thử gỡ chân sạc,nhưng vẫn không có sự thay đổi.Vì giờ không biết làm gì nữa nên chỉ còn biết trông chờ vào sự giúp đỡ của anh em kỹ thuật phone
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]