Theo như tình trạng đo đạt thì có áp 1.8 v ,còn áp 2.8 k có áp gì cà chỉ có 0.56v thui ai ai biết giúp em với cho e cái sơ đô luôn nhé ae nhé thank ae nhiêu


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]