như tiêu đề cần ae giúp lumia 430 mất loa trong , ae ai có sơ đồ hay làm qua rồi chỉ giúp mình với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]