Samsung Galaxy S5 Neo G903W Tiếng Việt - Unlock 5.1.1 Done:
Samsung G903W Tiếng Việt Edited - Stock Rom
Samsung G903W Tiếng Việt - Hard Reset Không Mất Tiếng Việt
[IMG]https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn*****/hphotos-xtl1/v/t1.0-9/12809696_88286539848****_1869436606896003882_n.jpg ?oh=97bedede8edb10ececc3e48d44a62506&oe=575E97E9[/IMG][IMG]https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn*****/hphotos-xlf1/v/t1.0-9/10171806_882865391822244_4483424646611791096_n.jpg ?oh=e21a6ff09069f61bf32e52ca08d9c474&oe=575B15A9[/IMG][IMG]https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn*****/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10672361_882865488488901_6034074454524217202_n.jpg ?oh=157a07bb34092ef8a037911b04126064&oe=574CD0C9[/IMG][IMG]https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn*****/hphotos-xlp1/v/t1.0-9/12801126_882865395155577_5829851850171264925_n.jpg ?oh=068681b62ef0358ac2d8f8c4c47b06f5&oe=57981046[/IMG]

Samsung G903W Tiếng Việt - Unlocked 5.1.1[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]