2 hôm nay toàn nhận máy điền..hôm trước nhận cây nhoè màn hình..tối lại nhận cây cảm biến ánh sáng chậm chờn..Lúc thử gọi 900 màn hình lúc sáng lúc tốí.!!vệ sinh sạch sẽ socket vẫn vây.thay thử cảm biến khac vẫn thế.nghĩ bụng không lẽ nó cũng điên điên như con trước??!!mong anh em giúp..!!dạo này toàn gặp cây điên điên.xin cám ơn!!rất mong anh em giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]