như tiêu đề nhận một em 3g bị treo nhưng khi cắm vào chạy itune báo lỗi 1015:buc::buc:


Chú ý : Bài viết sai box đã move


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]