như tiêu đề e nó bị liệt cảm ứng đã thay nguyên bộ mh vẫn k đc kt thấy con ic kính 4 chân canh sọc kết cảm ứng bị bay mất chân do tổng trở mất chân số 3 ae ai có sơ đồ hay biết nó đi vào đâu cho e xin với ah


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]