n900s hàn quốc,note3 không lên màn hình,mình đã câu mấy cuộn như a hậu thì nó lên trắng đốm,ae ai làm qua giúp với nha máy hàn nhìn sơ đồ khác note3 hãng ai giúp mình với,


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]