như tiêu đề mình có con 3gs liệt cảm ứng ,đã test cảm ứng ,remove mấy con chân rết ,đã đóng lại ic cảm ứng vẫn nót ok


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]