e mới nhận 1 chú bị liệt cảm biến lúc đầu lướt lên xuống ok 1 chút là nó k ăn.!ae nào làm qua chỉ dùm thanks nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]