Anh em nào có file Lenovo A850 Plus cho mình xin với đang cần . Cảm ơn anh em trước nha


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]