Máy đang dùng rom gốc 4.3. Chưa chạy phần mềm lần nào. Imei trong máy vẫn còn.trùng với vỏ. khách nói.tối ngủ đè lên sau nó hiện các cái j lên r đơ máy.không vào đc ứng dung j.e format hết thì dùng tất cả bthuong.mỗi tội mất sóng.bác nào cứu e vs


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]