Cần giúp rom Acer Iconia Talk S A1-724
thank all!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]