Nhận máy khách rới đất mạnh chập nguồn, nghĩ chắc bể U hay ic nguồn rồi, tháo máy bung lồng sắt kiểm tra kĩ thấy ok hết,, cuối cùng phát hiện chập do con tụ này, ae gỡ bỏ ok !

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]