như tiều đề mình cần file note3,n900 trung quốc chip mtk 6752 chạy bằng flash tool,cám ơn ae


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]