[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Xơi nhanh không cần box,chỉ cần IMEI và Model là ra code [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]],xơi được cả Samsung,Moto,LG,Blackberry luôn nhen!

Supported Models
================
Alcatel
EL03
MANDARINA(DUCK)
MISS(SIXTY)
OT-C700
OT-C701
OT-C707
OT-C717
OT-C820
OT-C825
OT-S215
OT-S218
OT-S319
OT-S320
OT-S321
OT-S520
OT-V670
OT-V770
PLAYBOY

Doro
Doro 345
Doro 345
Doro 345 GSM
Doro 409...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]