Mở máy main vẫn sáng long lanh,kẹp kim vào cái kim đã dâng.sạc đầy pin tắt nguồn qua đêm bận không lên nguồn.bác nào biết chỉ em vơi.Thanks:008:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]