Như riêu đề, em nó bị chế độ máy bay, đã reset mà vẫn không hết. Kiểm tra *#06# không có imel ạ. Nhờ các cao thủ chỉ giáo ạ. Thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]