Ai có rom Mobell Novas Chip spreadtrum cho mình xin nhé. máy bị treo logo không vào recovery đc nữa. thank nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]