[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Flash file E1150I tiếng Việt và unlocked ok,file này ít gặp mình tải về và lấy z3x ra unlocked xong flash lại file này khởi động lại máy chọn ngôn ngữ tiếng Việt done.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]