em đã thay giao động,thạch anh,thay tụ trên U.câu tắt bsi,đóng lại cặp,
chạy lại pm mà vẫn not ok
đường màn hình ko đứt.
bác nào biết chỉ em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]