như tiều đề chạy bằng file lỗi mất nguồn mình đã tải đủ loại fiel trên mạng chạy bẵng flash tool đều lỗi báo lỗi file ae nào có file đã test cho mình với trên mạng mình đã tải chạy ko file nào dc,chạy bằng flash tool toàn báo lỗi :002: nhờ ae cứu giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]