tình hình em nhận con sky A820L khách mang đến trong tính trạng báo không nhận sim
hiện câu thông báo như hình, bác nào gặp qua rùi xin chỉ giáo. em chân thành cảm ơn
ps/: mấy đã up rom gốc không hết.
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]