nhận máy vẫn báo sạc nhưng không vào còn sụt bin trước đó máy rơi nước máy không có hiện tượng rỉ sét .đo trở kháng chân bin ok nhưng khi cắm sạc không có áp ra chân bin .áp sạc ra Q3 vẫn có đã câu Q3 và thay L28 cạnh ic nguồn not ok


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]