em nhận khách cây j7 quên mật khẩu hình. hard reset song hỏi tài khoản gmail. khách không nhớ, nhờ ae chỉ giáo. thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]