anh em ai có file fpt life 4.5 .cho em xin với ah em đang rất cần. file flash bằng flash tool ,thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]