như đã nói ae ai có file bin hoặc file pac chạy qua tool cho em xin link file ok.tải trên mạng về chạy bằng tool giờ máy ngủ luôn ko lên nữa.thanks ae


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]