như đã nói nhận máy ko lên nguồn lắp pin của mình vào lên mà sạc lại không vào , cắm vào máy tính cũng không nhận usb . đã thay Q2 mà ko hết anh em có đã làm qua chỉ giúp hoặc có giải pháp gì ko ? . thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]