ae giúp m250s kẹp nguồn bấm kim treo 0,2ap mình đã thay ic nguồn vẫn không dc ae ai biết chỉ giúp với,với một cây m250 chạm nguồn bấm nguồn kim lên cao thấy nóng ic nguồn tháo ra thay vẫn ko hết,vẫn như tình trạng cũ ae ai giúp tí


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]