máy bật ngồn treo logo nokia đèn phím nháy liên tục. cắm cáp usb lúc nhận lúc ko ko flash được bác nào gặp rồi chỉ giáo với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]