Máy em nhận trong trình trạng treo logo !
Vào downloading có mấy dòng màu đỏ
Current eMMC firm version
[Unknow]
!!!!!!!!!!!!!
em đã nạp full file nhưng vẫn vậy !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]