s6102 máy đập bay mất mic đứt hết chân mic trên main lun....ae có sơ đồ câu lại giúp mình nhé...thank all..........


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]