Máy mua lại của khách vì sửa không được.Hôm qua không có việc làm nên đem ra sửa tiếp.Máy bị va đập rất mạnh,bay mất 2 con tụ và ic kính(không biết có đúng tên không nữa).Câu kéo cả ngày cũng vẫn im lặng.Vì tay nghề non yếu,lý thuyết cơ bản về điện thoại lại mù tịt.cho nên lại phải nhờ đến anh em chỉ giúp
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]Cám ơn mọi người


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]