j7 bị khóa tài khoản google .cam cap otg vao không hiện file ra để cài đặt.đang chạy ó 5.1.1 ae ai lam qua roi hướng dẫn mình


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]