- Chúng tôi nhận mở khoá máy Sony của bạn khi quên mật khẩu hoặc được cho tặng mà quên không hỏi mật khẩu.

- Xoá tài khoản account Sony MXTP, gỡ bỏ tài khoản MXTP máy Sony Xperia

- Biểu hiện của máy là khi bạn khôi phục cài đặt gốc,chạy chương trình,nâng cấp rom trên màn hình Sony Xperia sẽ hiện dòng chữ "ĐƯỢC BẢO VỆ" "PROTECTED" không thể vào trong để sử dụng.

- Làm không tháo máy hay bung máy của khách.Sau khi làm...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]