các bác cho em hỏi công suất lumia 625 nó chung với dòng nào không nhỉ
thank nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]