nhu tieu de e co thay mang hinh 5 khac kiem tra thi camera truoc cung bi treo
e co do ap socket thi thay mat het cac ap 3v,1v8,va 2v8 ..nho a e giup do ah


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]