Nhận con 4s mất camera và flash mà bét tè le. lạ một điều là các áp và các chân data đều ok mà vẫn mất camera , câu kéo đủ kiểu vẫn vậy.

sau một hồi thì lò mấy con L ra. anh em xem hình
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]