nhận con i337 nạp file giữa chừng báo lỗi . bây h em nạp file gì cũng treo ngay đoạn đầu rồi báo faild . anh em nào có rom full 4 file cứu máy share cho em với ạ . tks cã nhà . rom gốc cũ cũa nó là NC1

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]