625 để chế độ chờ gọi đến là thuê bao ko liên lạc được .nhưng mở nhạc thì gọi đến bình thường.
phần mềm từ 8.1 xuống 8.0 lên lại 8.1 củng thuê bao ko liên lạc .dây nút nguồn củng thay rồi.Bây Giờ ko biết sửa từ đâu.AE biết rồi xin chỉ giáo.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]