em mới vô ngế nên chưa biết gì a.c.thông cảm,........em thấy anh phú câu như hình trên e cũng làm như vậy nhưng bỏ sim 2 vô đứt hết dây,,,em chả biết câu như thế nào nửa...mong quả nhân không chê không ghét chỉ em với..em cám ơn tất cả


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]