bác nào có chia lại giá bèo cho em cái cáp này với ạ
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


Chú ý : Không mua bán trong box kỹ thuật


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]