em mới nhận em 6300 sạc hoài không đầy pin e đã làm các kiểu mà vẫn không được a e nào đã làm qua rồi chỉ giúp e với
Chú ý : Bài post sai box đã move


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]