File Full Tiếng Việt N920T 5.1.1 ok
Thêm Tiếng Việt trên nền stock rom
Hard reset không mất tiêng việt
SĐT : 0917.304.981
AI CẦN FILE LIÊN HỆ SĐT TRÊN HOẶC ZALO: 01699.555.149.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]