Rom Tiếng Việt Galaxy S5 T-mobile G900T 5.1.1
Edit trực tiếp trên rom stock 5.1.1 build OF6
Giữ nguyên cấu trúc của stock, chỉ thêm Tiếng Việt
Có thể flash lên từ mọi phiên bản nhỏ hơn hoặc bằng OF6
Build tar no root flash qua odin dể dàng, mất [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] giây
Link pass DOWNLOAD: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Liên hệ giao dịch pass: 0917304981
AI CẦN FILE LIÊN HỆ SĐT TRÊN HOẶC ZALO: 01699.555.149.
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]