Như tiêu đề ae nào có bản Rom cua samsung M340K tiếng việt đã fĩx lổi cho minh xin với ! Thanks ae nhìu


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]