đã ae nào úp rom 520t tiếng việt chưa ạ dong máy thị trường china lật tung thị trương china thì cũng chỉ có 2 mã code nhưng 2 code này đều ko có tiếng việt ae có cao kiến hay phương pháp nào thêm tiếng việt vào mode 520t này ko

hiện giờ có 2 code
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]