nhận khách con máy s2hd E120s vỡ màn mà nhà em lại đang có nguyên màn của sam sung s2hd E120l cùng dòng nhưng khác bản em đã thay sang cho nhau rồì mà nó lên chữ sam sung rồi mà nó sọc rồi đen thui mong các anh chỉ giáo ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]